آرانامه

یارد چیست؟

مقیاس تبدیل یارد به متر

یارد یکی از واحدهای انگلیسی طول میباشد که مورد استفاده در انگلیس و آمریکا قرار گرفته 

 با گذرزمان این واحد سنجش بعداز متر سانتیمتر و میلیمتر یکی از واحد های طول پرکاربرد در دنیا شد
از سال 1959 با توافق نامه بین المللی دقیقاً هر یارد برابر با 0.9144 متر یا 91.44 سانتیمتر استاندارد شده است
یکی از پر مصرف ترین جاهایی که یارد استفاده می شود برای سنجش طول انواع نوارچسب یا چسب نواری و انواع روبان ساتن و حریر و انواع دیگر است

 بطوری که نوارچسب های متعارف بازار با نام نوارچسب پهن 90 یارد و 72 یارد و 180 یارد و 500 یارد میباشد و یا در روبان های ساتن با واحد سنجش یارد بعنوان 36 یارد و 25 یارد عنوان میشود

در زیر به محاسبه و تبدیل چند عدد مهم و معروف به یارد میپردازیم:

1YARD = 91/44 CM
36YARD = 3291 CM
90YARD = 8229 CM
100YARD = 9144 CM