آرانامه

یارد چیست؟

مقیاس تبدیل یارد به متر

یارد یکی از واحدهای انگلیسی طول میباشد که مورد استفاده در انگلیس و آمریکا قرار گرفت و با گذرزمان این واحد سنجش بعداز متر سانتیمتر و میلیمتر یکی از واحد های .طول پرکابرد در دنیا شد.
از سال 1959 با توافق نامه بین المللی دقیقاً هر یارد برابر با 0.9144 متر یا 91.44 سانتیمتر .استاندارد شده است
یکی از پر مصرف ترین جاهایی که یارد استفاده می شود برای سنجش طول انواع نوارچسب یا چسب نواری و انواع روبان ساتن و حریر و انواع دیگر است، بطوری که نوارچسب های متعارف بازار با نام نوارچسب پهن 90 یارد و 72 یارد و 180 یارد و 500 یارد میباشد و یا در روبان های ساتن با واحد سنجش یارد بعنوان 36 یارد و 25 یارد عنوان .میشود